GDPR-politik

SAMTYKKEERKLÆRING

Filmbogen DATABASENS BRUG AF OPLYSNINGER OG BILLEDE

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Filmbogen må opbevare og tilgængeliggøre dine personoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse), billede, profiltekst, filmografi og faggrupper i Filmbogen Databasen med det formål, at filmbranchen kan finde dine oplysninger i forbindelse med produktioner.

Dette samtykke gives frivilligt, og er uden begrænsning i tid.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at slette din profil med dit log-in eller du kan kontakte Filmbogen pr. mail (mail@filmbogen.dk). Såfremt du tilbagekalder dit samtykke og/eller sletter din profil, vil Filmbogen ikke længere vise dine oplysninger/data i Filmbogen Databasen.

DINE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i de oplysninger, som Filmbogen behandler om dig. Derudover har du ret til at bede om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger i Filmbogen Databasen, ligesom du kan gøre indsigelser mod behandlingen af dine oplysninger. Vi vil efterkomme sådanne anmodninger, medmindre andet følger af lovgivningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kontakt da Filmbogen pr. mail (mail@filmbogen.dk).

Hvis du er uenig i måden, hvorpå Filmbogen behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. https://www.datatilsynet.dk/

ÆNDRINGER

Filmbogen forbeholder sig ret til at foretage ændringer af og opdatere denne privatlivs- og cookiepolitik uden forudgående varsel, bl.a. når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet.

Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.